5. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 21. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
20. - 21. október 2023 | Hotel PARK, Dolný Kubín

Program podujatia
Aktualizované: 12.10.2023

Pozrite si odborný program tohto podujatia.

Program podujatia (.PDF)

Termín konania
20. - 21. október 2023
Harmonogram kongresu
Miesto konania
Hotel PARK ****
Radlinského 21, Dolný Kubín
Dôležité termíny
19. 09. 2023 posledný termín na elektronické prihlásenie abstraktov
17. 09. 2023 posledný termín na prihlásenie a úhradu zvýhodneného účastníckeho poplatku
6. 10. 2023 posledný termín na prihlásenie ubytovania
Pozývame Vás aj na


Pozrite si pozvánku (.PDF)
Hlavné témy podujatia